1. SERVEIS A LA PERSONA
2. COMUNICACIÓ, MÈTODES I ATENCIÓ CIUTADANA
3. ECONOMIA
4. SERVEIS TÈCNICS I ATENCIÓ CIUTADANA

 

 

SERVEIS A LA PERSONA:

Hem creat els equipaments necessaris i ara la ciutadania ha de gaudir-ne. Les persones són el nucli del nostre programa.

 

ESPORTS: Sant Fost n’és l’exemple

Qualsevol santfostenc o santfostenca ha de poder practicar l’esport, que és un indici de salut incomparable. Escola Esportiva Municipal, clubs esportius i activitats per a la tercera edat: continuem essent l’Exemple de l’Esport.

1.    Convertirem la nova zona esportiva en un referent per a l’esport local, així com un punt de trobada i d’esbarjo. Després de la gran aposta per les instal·lacions esportives, potenciarem l’Escola Esportiva Municipal dins la mateixa zona, així com l’escola de tennis, pàdel, frontó, futbol i gimnàstica dirigida. La piscina coberta, la sala fitness i la sala polivalent (per a gimnàstica i altres modalitats) en seran altres espais de gran activitat.

2.   Crearem un circuit de bicicleta de muntanya per tot el poble, un altre de passeig i una ramificació de tres circuits marcats per dificultat. En el Parc de la Pau s’especificaran els circuits a través d’un mapa indicador.

3.     Afavorirem l’esport de manteniment per a la gent gran (Parc de la Pau, Mas Cantí).

4.    Fomentarem l’esport a l’aire lliure en diferents punts de la població: pista esportiva polivalent a l’antic IES (futbol, futbol sala i bàsquet), cistelles de bàsquet individuals, taules de ping pong antivandàliques, amb la intenció que tota la població pugui practicar-lo.

5.    Instal·larem un rocòdrom en el Pavelló-2.

6.   Convertirem el camp actual de la zona de l’antiga bòbila en un camp de gespa, en una proposta a 3-4 anys.

7.    Seguirem potenciant les entitats esportives, deixant que mantinguin la seva identitat i la seva independència.

8.    Mantindrem la Nit de l’Esport com a aparador de prestigi de l’esport santfostenc.

 

Cultura: Compromesos amb la gent i amb les entitats

La història de Sant Fost és la història de la seva gent i la seva cultura. Cal vetllar i preservar tot el bagatge cultural que durant anys s’ha generat, així com potenciar les persones que escriuran la història futura d’aquest poble.  

1.   Crearem la Nit de la Cultura, una oportunitat per als intel·lectuals, els artistes i les entitats de poder oferir al poble les seves creacions i de poder compartir les seves activitats.

2.   Potenciarem la nova Biblioteca, integrant-la en la Xarxa de Biblioteques de la Diputació. Hi haurà diferents espais: sala de lectura de llibres, de diaris i revistes, sala de jocs i vídeo i música.

3.    Seguirem fomentant el conveni amb Montcada per a la recuperació del poblat ibèric, un dels vestigis del nostre poble que cal conservar amb zel.

4.   Continuarem celebrant la Festa Major a la fresca en el nou entorn del Parc de la Pau.

5.   La Casa Bastinos es convertirà, un cop acabada, en la casa de la cultura per a les entitats.

6.    L’Ateneu acollirà el nou teatre, així com altres activitats en la seva sala polivalent (assemblees, actes públics…).

7.   Adequarem el Pou del Glaç, un cop enllestits els tràmits d’expropiació, com a punt turístic de primer nivell.

8.   Redactarem i aprovarem un catàleg de monuments i restes arqueològiques del nostre municipi.

9.   Seguirem realitzant cursos de formació en diferents àrees (com, per exemple, anglès i informàtica) a l’Ateneu.

10. Continuarem utilitzant la sala d’exposicions de l’Ateneu per als artistes locals.

11. Recuperarem la Festa de la Verema en col·laboració amb l’entitat que l’ha celebrat en anys anteriors.

12.Mantindrem les nombroses festes tradicionals que es realitzen al llarg de l’any en col·laboració amb les entitats del poble.

 

DONA I IGUALTAT: Volem la igualtat en plenitud de drets

Des de l’àmbit local cal contribuir i apostar clarament per la plena igualtat de drets de les dones, a través de l’acció municipal i del suport de les entitats que treballen a favor d’una societat més justa.

1.    Seguirem impulsant les diades commemoratives sobre la dona: 8 de març i 25 de novembre.

2.   Implementarem el PADI (Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat).

3. Continuarem duent a terme cicles de xerrades, col·loquis i exposicions amb la temàtica dels drets de les dones.

4.     Seguirem col·laborant en tots els actes amb les entitats de dones.

5.   Incentivarem l’ús de les eines informàtiques per a dones en un programa d’alfabetització digital.

6.    Acordarem la creació d’un assessor laboral per intentar que la dona tingui èxit en la recerca de feina i en l’àmbit acadèmic.

7.   Vetllarem pel compliment estricte del protocol sobre maltractaments, d’acord amb les disposicions aprovades recentment.

8.   Ampliarem la secció de llibres sobre dones a la nova Biblioteca.

9.   Crearem un blog sobre les dones de Sant Fost en el portal municipal.

 

Educació i infància :  L’escola és la llavor del futur

Perquè tots els nens i nenes de Sant Fost es mereixen els millors serveis i equipaments educatius, seguirem treballant perque l’experiència del pas per l’escola sigui de gran valor per als nens i els seus pares. 

1.   Crearem la Llar d’Infants municipal un cop alliberats els terrenys de la Generalitat.

2.  Continuarem oferint el servei de psicologia, logopèdia, mestre de música i mainadera en els dos Centres (CEIP Joaquim Abril i El Roure), tot i que no és competència municipal, mentre la Generalitat no es faci càrrec d’aquestes places.

3.  D’acord amb les necessitats artístiques de la població, crearem una Escola de Música.

4. Seguirem mantenint i potenciant les activitats extraescolars (JOCxJOC), afavorint que els alumnes de tots els centres hi puguin participar.

5.     Oferirem el servei d’un educador de carrer.

6.   Continuarem organitzant la Rua de Carnestoltes en col·laboració amb l’AMPA, amb la qual continuarem mantenint un diàleg fluid en altres col·laboracions puntuals, com sempre hem fet.

7.   Organitzarem xerrades orientades als pares de tots els Centres.

8.  Crearem una zona de jocs i esbarjo per a nens en l’entorn del Parc de la Pau.

9.   Fomentarem l’educació vial dels nostres fills per mitjà d’un circuit de simulació, amb carrers i senyals de circulació.

 

SERVEIS SOCIALS : Garantia d’igualtat per a tothom

Atendre les necessitats de les persones més desafavorides o amb dependències fa de Sant Fost un poble que treballa per la plena igualtat per a tothom, independentment de la seva condició.

 1. Vetllarem perquè les persones dependents puguin romandre en el seu entorn el màxim temps possible i en les millors condicions, tot seguint les directrius de la Llei de Dependència.

 2. Des dels serveis tècnics treballarem per dur a terme la supressió de barreres arquitectòniques en els equipaments, els serveis públics i el màxim possible arreu del municipi.  

 3. Proporcionarem formació contínua als treballadors familiars, amb l’objectiu de cuidar els cuidadors.

 4. Hi haurà Albús gratuït per als majors de 65 anys.

 5. Afavorirem el benestar de la gent gran a través del Servei d’Atenció Domiciliària i del programa de teleassistència.

 6. Potenciarem els programes trimestrals del “No t’aturis”, amb cursos, tallers, excursions i xerrades.

 7. Realitzarem el seguiment dels casos de famílies desestructurades o sense recursos per tal d’evitar l’exclusió social facilitant-los els mitjans necessaris.

 8. Facilitarem, com ja hem fet, les beques escolars, de menjador i material.

 9. Seguirem potenciant la tasca de la dinamitzadora del Casal d’Avis (Mas Cantí).

 10. Desenvoluparem un programa de voluntariat social.

 11. Reivindicarem el llegat de la gent gran i el farem arribar als infants a través de l’escola.

 12. Donarem suport a la creació d’un banc d’hores per tal d’afavorir la col·laboració entre els veïns.

COOPERACIÓ AMB EL TERCER MÓN: Un poble ben agermanat

Des de Sant Fost continuarem treballant per un món més solidari.

 1. Seguirem aportant l’1 % del pressupost municipal per a cooperació, mantenint els compromisos amb Somotillo (Nicaragua), Holguín (Cuba) i el Sàhara.
 2. Ens obrirem a altres opcions de cooperació amb altres països amb necessitats vitals o víctimes de catàstrofes naturals.

 

COMERÇ I TURISME: El creixement del nostre poble 

Donem suport al comerç de proximitat com a senyal de vitalitat de l’activitat econòmica del nostre municipi.

 1. Incentivarem el comerç local perquè la ciutadania pugui gaudir de tota mena de serveis al seu abast.
 2. Donarem suport a la creació d’un mercat de segona mà de diferents productes i d’altres iniciatives que apropin l’activitat comercial a la població.
 3. Mantindrem i potenciarem l’exitosa Fira de Comerciants.
 4. Publicarem una guia de rutes culturals i turístiques del nostre municipi per potenciar els seus itineraris i recorreguts paisatgístics (Cabanyes, Pou del Glaç, Poblat ibèric de les Maleses, masies, fonts, etc.).
 5. Vetllarem perquè Sant Fost estigui present en guies i publicacions culturals i turístiques.
 6. Seguirem realitzant cursets per als comerciants.
 7. Amb el nostre tarannà negociador, donarem facilitats per a la creació del Mercat Municipal (donant prioritat a la població) i afavorint la implantació d’una mitjana superfície d’alimentació per tal que els nostres veïns no hagin d’anar a comprar a altres municipis. Els primers contactes amb el nostre Alcalde apunten que una de les marques més prestigioses del mercat s’ha interessat per Sant Fost. Tot això es durà a terme potenciant el comerç tradicional, ja que la botiga familiar no està renyida amb les noves pràctiques comercials.

 

COMUNICACIÓ, MÈTODES I ATENCIÓ CIUTADANA

 

ATENCIÓ CIUTADANA: El teu Ajuntament t’escolta

El Consistori s’adapta als nous temps i a les necessitats de la societat de la informació i el coneixement. Avancem cap a l’Ajuntament 7/24.

 1. Obrirem  l’Oficina d’Atenció Ciutadana tots els dissabtes.
 2. Mantindrem obert el portal web municipal per a la realització dels tràmits més usuals i per a la consulta online de l’estat de les sol·licituds, d’acord amb les bones pràctiques de l’administració electrònica.
 3. Potenciarem el correu electrònic, establint una relació més directa amb els ciutadans i agilitant les respostes.
 4. Treballarem per una web municipal sense barreres perquè qualsevol persona amb discapacitats pugui gaudir dels mateixos serveis.
 5. Crearem la figura innovadora del síndic personer, que serà el mitjancer entre l’Ajuntament i els ciutadans per tal de resoldre possibles conflictes.
 6. Seguirem amb la Línia Directa amb l’Alcalde (més de 3000 visites ha atès el nostre Alcalde durant aquesta legislatura).

 

2. COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ: Tota la informació en temps real

Un poble ben informat per a les necessitats del segle XXI en la nova societat de la informació i el coneixement.

 1. Recuperarem la ràdio municipal, adaptada a les noves tecnologies des d’un espai propi a la web, per convertir-la en un vehicle privilegiat de comunicació i informació local.
 2. Reconvertirem l’espai actual de la web en un espai d’intercanvi entre l’Ajuntament i la ciutadania i afavorirem l’accés als actes municipals per internet.
 3. Potenciarem els nous canals de comunicació (SMS i correu electrònic) per informar dels esdeveniments d’interès de la nostra població de forma àgil i dinàmica.
 4. Millorarem l’accés a la informació d’interès local perquè aquesta estigui disponible a tots els racons de la població.
 5. Habilitarem punts estratègics d’informació, a través de pantalles digitals que permetran una actualització constant dels missatges.

 

ECONOMIA

 

FISCALITAT:

 

El 2003 IUSF va adaptar la seva fiscalitat a les necessitats dels serveis que ens requeria el ciutadà. Des del 2003 fins a l’actualitat IUSF no ha apujat els impostos, sinó que ha reduït l’IBI en un 16 %. La nostra proposta és la congelació de la taxa de les deixalles i l’increment màxim de l’IPC a la resta dels impostos. Ho diem, ho mantindrem i ho signarem.

 

SERVEIS TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA

 

MEDI AMBIENT: Capdavanters en solucions ecològiques

Som i serem un referent en qüestions mediambientals per convertir Sant Fost en un poble verd, net i sostenible.

 1. Promourem Sant Fost com un model de poble sostenible aprofitant l’impacte de l’hort solar en el marc del Projecte d’Enllumenat Eficient.
 2. Crearem l’Agenda 21 amb la fita de continuar treballant per una política mediambiental sostenible.
 3. Continuarem vetllant perquè el traçat final de la B500 sigui respectuós amb l’entorn i alhora millori els accessos a la població.
 4. Fomentarem el reciclatge domèstic a través de campanyes i accions pedagògiques a tot el municipi.
 5. Preservarem les fonts com a patrimoni natural de primer ordre i afavorirem una cultura de respecte i cura de l’entorn.
 6. Lluitarem perquè la restauració de les pedreres pugui ser una realitat a curt termini.
 7. Difondrem la flora i la fauna de la Serralada de Marina, per mitjà de rutes d’interès natural i control de les activitats que puguin afectar l’hàbitat de les espècies autòctones.

 

OBRES, EQUIPAMENTS I SERVEIS: Una obra ben feta

El nivell d’equipaments assolit durant aquests anys de govern d’IUSF ha estat el més alt de la història del municipi. En la propera legislatura culminarem aquest procés.

 1. Dotarem la Plaça de la Vila d’un aparcament subterrani per tal de transformar-la en l’autèntica plaça central del poble.
 2. Remodelarem el cementiri mitjançant el sistema de concessió administrativa. Dotarem el nostre cementiri de l’ornament i serveis necessaris per a totes les tendències en funció de la creença.
 3. Habilitarem a les lleres dels rierols uns espais perquè els avis i jubilats puguin plantar el seu hortet.
 4. Posarem en marxa la residència d’avis municipal, a fi de permetre que la gent gran pugui disposar d’un espai digne amb bones condicions econòmiques.
 5. Seguirem mantenint el nostre eslògan de “Cap carrer sense asfaltar”, dotant d’un pressupost econòmic important per aquesa finalitat.
 6. Portarem el senyal TDT (Televisió Digital Terrestre) a tots els racons del poble, des de La Conreria a Can Calet.
 7. Implantarem l’ADSL mijançant el sistema Wi-Fi a tots els barris des de La Conreria fins a Can Calet.
 8. Seguirem potenciant L’Albús com a mitjà de transport públic: el seu creixement així ens ho demana.
 9. Seguirem negociant amb la Generalitat l’ampliació d’horaris del servei de bus Badalona–Sant Fost, adequant-lo a les necessitats reals de les urbanitzacions. Cal, però, que la Generalitat s’impliqui en aquest projecte, ja que fins ara ha donat l’esquena a les demandes del nostre Alcalde.

 

SEGURETAT CIUTADANA: Vetllem per la teva tranquil·litat

Garantim una convivència tranquil·la arreu del municipi posant tots els mitjans al nostre abast.

 1. Seguirem mantenint la bona col·laboració amb els Mossos d’Esquadra per afavorir la seguretat en el municipi amb diferents convenis.
 2. Augmentarem la vigilància en parcs i jardins per evitar actes vandàlics.
 3. Farem complir l’ordenança ciutadana i de via pública per tal d’afavorir la convivència.
 4. Continuarem introduint mesures a fi de reduir la velocitat en el nucli urbà.
 5. Incrementarem el parc de vehicles de Protecció Civil.
 6. Mantindrem les jornades de Protecció Civil que han assolit un èxit rellevant en el nostre poble.
 7. Treballarem per assolir els certificats ISO de qualitat per a la policia.