dissabte, novembre 25, 2006

Manifest contra la violència de gènereAvui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència vers les dones, volem expressar el nostre rebuig més rotund a la violència de gènere. Una violència malauradament encara present a les nostres societats i que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos i totes les voluntats per assolir la seva eradicació. Volem deixar palesa la necessitat d’un treball conjunt, de totes i tots, les administracions públiques i la ciutadania, en la lluita contra aquesta xacra. Hem de continuar avançant en la coordinació d’actuacions, en el desplegament del mapa de recursos i, molt especialment, en un canvi cultural que contribueixi a l’equitat de gènere i al reconeixement del dret a gaudir d’una vida lliure de violència. Per això manifestem:

  • El nostre rebuig a tots els actes de violència de gènere,treballant conjuntament en el foment d’una educació basada en els valors de diàleg, respecte i tolerància, que eviti la repetició de comportaments violents i superi l’existència d’estereotips de gènere.
  • La necessitat de reforçar les polítiques preventives que situen la desigualtat entre dones i homes com la causa central de la violència i que ens permeten qüestionar les idees i creences sexistes presents a la nostra cultura.
  • El reforçament de les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats que permeten identificar i superar les desigualtats entre dones i homes i les relacions de poder per establir el reconeixement entre les persones tant en l’esfera social com en la personal.
  • La necessitat de seguir avançant en l’activació de recursos socials, de millorar els instruments i procediments legals reconeguts en la legislació actual i també d’avançar en la promoció de la investigació, per tal de donar respostes integrals a les dones que pateixen violència.
  • La nostra implicació en un treball conjunt de les administracions, dels estaments socials, de totes les ciutadanes i els ciutadans, de la societat civil i de les associacions de dones, en un debat obert i una actuació decidida per eradicar les causes de la violència i defensar amb fermesa els drets fonamentals de les dones.
Des de l’Ajuntament de Sant Fost aquest tema ens preocupa; per això ens hem posat d’acord amb els ajuntaments de La Roca, Vilanova del Vallès, Martorelles i Santa Maria de Martorelles per treballar conjuntament en un protocol titulat “Sumant esforços: eines per a l’abordatge de la violència de gènere”, que avui donarem a conèixer en aquest acte. En aquest protocol queda ben palès que el treball en equip entre responsables polítics de municipis diferents i ideologies diferents dóna el seu fruit com a exemple modèlic de política pensada en clau social i no partidista per a les dones que han patit, pateixen o poden patir conductes violentes. És el nostre compromís implementar aquest protocol convertint-lo en una eina efectiva d’esperança per a l’eradicació d’aquesta forma de violència.

Volem expressar el nostre reconeixement més sincer a totes aquelles dones que al llarg d’aquest any han mort assassinades per les seves parelles o exparelles. Per a totes elles el nostre homenatge.