dimarts, març 28, 2006

Taxa escombraries

Desde Benestar Social oferim la possibilitat d´acollir-se a l'Exempció de les taxes d´escombraries a la gent gran, ja jubilada, que ho sol·liciti.

A Serveis Socials disposem d´uns requisits i uns barems aplicables als usuaris que en fan la petició i als quals se´ls hi aplica. El període de sol.licitud té lloc els mesos de gener i febrer.

En l´última Junta de Govern Local del 15 de març vam aprovar la reducció d´aquestes taxes amb la següent relació:

- noves exempcions: 4 usuaris
- exempció renovada: 66 usuaris
- denegada: 5

L´exempció d´aquesta taxa suposa per a l'Ajuntament deixar d´ingressar 9.030 euros.