dilluns, desembre 26, 2005

Renovació de la Comissió Permanent

En la passada assemblea general ordinària, corresponent al mes de novembre, a més d’escollir el candidat a l’alcaldia per a les properes eleccions municipals (per unanimitat fou escollit Joan Gassó), es va renovar la Comissió Permanent, òrgan que realitza les funcions d’Executiva. Aquesta comissió ha quedat constituïda pels membres següents:

- Manuel Aira
- Montserrat Armengol
- Ángel Calvo
- Juan Francisco Fernández
- Didac Forés
- Joan Gassó
- Enric Gil
- Ferran Mauri
- José Manuel Murcia
- Roberto Pastor
- Rafael Portillo
- Montserrat Sanmartí
- Margarita Santos
- Marisa Silvente

Els regidors del grup municipal d’Independents Units per Sant Fost són membres de la Comissió segons indiquen els Estatuts. La resta van ser escollits per l’assemblea. Tots són vocals, llevat dels càrrecs concrets, que han estat finalment els següents:

- Joan Gassó, president d’IUSF.
- Margarita Santos, vicepresidenta.
- Roberto Pastor, tresorer.
- Enric Gil, secretari d’organització (actualment, també Cap de Premsa i Comunicació).

Els membres de la Comissió Permanent tenen un mandat de dos anys i només poden ser revocats per l’assemblea general.